קנה עכשיו

סקריפט בדיקת תכונות
$25

קבצי עזרה

המדריך המלא

בדיקת תכונות

הסקריפט בודק אחד משלשה תכונות טקסט לפי הקוד המוחל על הטקסט

דוגמא לתועלת הסקריפט

היה לי בספר הרבה פעמים שני שורות זה מעל זה. בעמוד אחד שני השורות אבדו את הגדרת "הרמה" (SUP) וממילא נמצא ששוכבים זה ע"ג זה! ועל זה הדרך אפשר לחשוב על עוד הרבה מקרים שגורם שיבוש כזה.
הסקריפט הזה היה עוזר במקרה הנ"ל. הסקריפט עובר על כל הקובץ ובודק את ההרמה (או גוף או פונט) של כל טקסט שמוגדר בקוד שנרשם בשדה ובודק אם מתאים להגדרת ההרמה בקובץ סגנון.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “בדיקת תכונות”

Your email address will not be published. Required fields are marked *